Přehled obchodů ve vyhledávání

Na stránkách praci-prostredky.kuryrem.cz momentálně naleznete 1125 produktů od 104 značek zařazených do 13 kategorií. Produkty srovnáváme z 20 obchodů. Detailní rozpis způsobu zobrazování produktů z obchodů je uveden v přehledu níže.

Seznam obchodů ve srovnávači

obchod
způsob importu
produktů ve srovnání
všechny produkty
410
část produktů přidáno do hlavní tabulky
441
pouze srovnání
383
všechny produkty
76
na outdoor oblečení
25
pouze srovnání
191
pouze srovnání
144
custom
298
na outdoor oblečení
15
na outdoor oblečení
9
pouze srovnání
289
pouze srovnání
164
půl na půl
496
na outdoor oblečení
8
pouze srovnání
18
pouze srovnání
609
na outdoor oblečení
11
všechny produkty
266
na outdoor oblečení
35

Vysvětlivky k popiskům:

všechny produkty – do hlavní databáze produktů jsou přidány všechny produkty dané kategorie (pokud již nejsou přidány z jiného feedu), tzn. na stránkách naleznete i produkty, které má v nabídce pouze tento obchod. Ve srovnání cen prodejců jsou všechny produkty z obchodu.

pouze srovnání – produkty jsou přidány pouze pro srovnání cen k produktům z hlavní databáze. Ve srovnání cen se zobrazí pouze produkty, které jsou již přidány hlavní databázi.

půl na půl – část produktů z xml feedu je přidána do hlavní produktové databáze, zbytek produktů je zobrazován pouze ve srovnání s dalšími z hlavní databáze.

custom – některými produkty z xml feedu byla rozšířena hlavní databáze, ostatní produkty se jen párují se stávajícími daty. V xml byly nekompletní data, tedy chybějící názvy výrobců, chybějící nebo pro více zcela odlišných produktů stejné EAN kódy, nebo z jiného důvodu byla třeba před přidáním produktů do hlavní databáze pečlivější úprava dat.


Tento způsob přidávání dat z xml feedů byl zvolen z důvodu části nespárovatelných produktů, který má každý obchod v nabídce a se kterými značně narůstá nepřehlednost stránek. Hlavní část produktů by měla být v nabídce většina obchodů a pro přidání okrajových je třeba mít detailnější přehled o nabídce podobných produktů apod. Každopádně se jedná o metodu zvolenou při sestavování webu z důvodů rozličnosti produktových dat v xml feedech a s postupem času se pravděpodobně budou do hlavní databáze produktů po částech přidávat data i z ostatních feedů.

Počet spárovaných produktů je pouze orientační. Malý rozdíl od uváděného počtu může být způsobem dobou pro odstranění již neprodávaných produktů, nebo produkty, kterým se při importu automaticky nepřiřadila veřejná kategorie.

1125 produktů
13 kategorií
104 značek
20 obchodů